Tjenester

 

Anna Einarsen arkitektkontor AS tilbyr tjenester innen arkitektur og design, gir råd og finner praktiske løsninger tilpasset dine behov. Har gunstige priser og arbeider raskt.

Våre prinsipper

Skjønnhet, harmoni, komfort og stil. Tradisjon og samtid. Funksjonalitet og estetisk. Individualitet og særegenhet.

Konsept

”KONSEPTET er mitt hjelpemiddel: Som i et klassisk musikkstykke, er et byggverk av god arkitektonisk kvalitet komponert av bestanddeler som kontrasterer, utfyller og harmonerer med hverandre til en helhet. For at den foredlede drømmen skal kunne virkeliggjøres, må visjonen formidles videre. VISUALISERES. Hvis visualiseringen sammenfaller med oppdragsgiverens ønsker og behov, blir visualiseringen for arkitekten som notearkene for dirigenten. Struktur, funksjon, logistikk og estetikk er REGELVERKET. Byggherrens ønsker er RAMMEN som arkitekten skal fylle ved bruk av disse redskapene.”

Har du spørsmål?

Veaveien 264, 8475 Straumsjøen Norge Telefon: 414 99 244 E-post: post@annaeinarsen.no